Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang. Ik zal daarom alles in het werk stellen om het vertrouwen van de bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonlijke gegevens verzamel, welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd. Voor vragen over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen via info@miriambunnik.nl.

Wie ben ik?

Mijn naam is Miriam Bunnik en ik werk als freelance tolk/vertaler voor de Italiaanse taal. Ik sta sinds 1 september ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24420835.

Welke gegevens verzamel ik?

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn. Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van tolk- en vertaaldiensten en het versturen van facturen voor geleverde diensten, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u hebt verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Persoonlijke gegevens naar derden

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Hoe lang bewaar ik uw persoonlijke gegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Google heeft van mij geen toestemming gekregen om de Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Uw gegevens worden 26 maanden bewaard.

Uw gegevenstoegangsrechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij per e-mail een verzoek toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2021 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.