Staat van dienst

Miriam Bunnik

:: is in september 2007 begonnen als freelancer

:: is lid van het NVI (Netwerk Vertalers Italiaans)

:: geeft Italiaanse les aan de Volksuniversiteit Utrecht

:: is opgenomen in het vertalersbestand van het Expertise Centrum Literair Vertalen

:: heeft een cursus Nederlands voor Italianen gegeven aan de Dante Alighieri in Rotterdam

:: heeft met goed resultaat het CELI-examen van de Università per Stranieri di Perugia afgelegd op C2-niveau van het Europees Referentiekader

Miriam Bunnik

:: heeft een inhouse cursus Italiaans gegeven bij eni trading & shipping in Amsterdam

:: heeft de opfriscursus Tendenze Toscane voor docenten gedaan aan de Università per Stranieri in Siena

:: heeft meer dan twee jaar als office assistant gewerkt bij eni trading & shipping B.V. in Amsterdam

:: heeft een inhouse cursus Italiaans gegeven bij Eni Benelux in Rotterdam

:: heeft een cursus voor docenten gedaan aan de Università per Stranieri in Perugia

:: heeft de Master Vertalen gedaan aan de Universiteit Utrecht

:: heeft de Master Interculturele Communicatie gedaan aan de Univeristeit Utrecht

:: heeft haar Bachelordiploma in Italiaanse Taal en Cultuur gehaald aan de Universiteit Utrecht

Publicaties

:: heeft in samenwerking met Harri Theirlynck een artikel geschreven over Genua voor Reizen Magazine

:: heeft een kort artikel geschreven over Genua voor de Smaak van Italië

:: heeft een boek geschreven over Liguria, getiteld: Kleurrijk Liguria (nieuwe versie van Liefde voor Liguria)

:: heeft voor De Buik van Rotterdam geschreven

:: deed de redactie van het boek Umbrië in geuren en kleuren, geschreven door Dorette Zwaans

:: heeft een artikel gepubliceerd in Grande Italië