Vertalingen

Al van jongs af aan heb ik een sterke interesse in talen. Vooral het overbrengen van een stuk tekst van de ene naar de andere taal heeft me altijd erg geïntrigeerd. Is het mogelijk om in twee verschillende talen precies dezelfde boodschap over te brengen? Na het succesvol afronden van mijn Bachelor Italiaanse Taal en Cultuur heb ik dan ook twee Master-programma’s gedaan: Interculturele Communicatie en Vertalen, twee opleidingen die eigenlijk heel nauw met elkaar verbonden zijn, omdat bij vertalen de kennis van interculturele aspecten van onmiskenbaar belang is.

Beëdigde vertaling Italiaans

Als freelance tolk/vertaalster Italiaans-Nederlands verzorg ik sinds september 2007 vertalingen vanuit het Italiaans in mijn moedertaal Nederlands of andersom. Op 20 maart 2008 ben ik tevens beëdigd als vertaalster bij de rechtbank van Den Haag en sinds 5 februari 2010 ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Wbtv-nummer 3848).

Vertaler Italiaans

Daarnaast richt ik me op literaire vertalingen. In 2009 is mijn eerste uit het Italiaans vertaalde roman gepubliceerd bij de Wereldbibliotheek, waarna er nog vele vertalingen van literaire en non-literaire boeken zijn verschenen. In 2010 heb ik een intensieve cursus gevolgd voor literaire vertalers bij het Expertise Centrum Literair Vertalen.

Van beschrijvend tot technisch, van literair tot commercieel. Ik ben van vele markten thuis. U kunt bij mij ook terecht voor een beëdigde vertaling.

Op zoek naar een vertaler Italiaans?

Neem voor een passende offerte contact met mij op.